BuluşAlım Günü

Etkinlik Adı

BuluşAlım Günü

Son Başvuru Tarihi

10 Nisan 2015

E-mail

Nur YAĞCIALAN nur@uludagtto.com

Başvuru Formu

Ön Araştırma Formu

BuluşAlım Günü
Günümüzde insanlığın ulaştığı refah düzeyi, edebiyat, sanat, bilim ve teknoloji alanındaki hızlı ilerlemeler insanlığın araştırıcı ve üretken faaliyetlerinin sonucudur. Sürdürülebilir gelişme adına bu tür faaliyetlerin korunması ve teşvik edilmesi insanlığın yararınadır. Bu gerçekten yola çıkılarak UÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversitemizde üretilen teknolojinin/ürünün fikri sınai mülkiyet haklarının korunması, üniversitemizin patent portföyünün arttırılması, üniversitemizde FSMH konusunda yapılan tüm güncel ve gelecek çalışmaların hızlı bir şekilde değere dönüşmesi için Buluş Alım Günü düzenlemektedir.

Buluş Bildirimi yapılması,

-Akademisyen ve Lisansüstü öğrenciler buluş bildirimi yapabilir.
-Bir kişi istediği sayıda başvuru yapabilir.
-Bireysel veya istenirse ekip olarak grup halinde başvuru yapılabilir.

Değerlendirme Süreci

-Buluş bildirimi en geç 10 Nisan 2015 tarihine kadar UÜ-TTO’ ya patent ön araştırma formu (Ön Araştırma Formu) doldurularak nur@uludagtto.com adresine iletilmelidir.
-UÜ-TTO ulaşan buluş bildirimlerinin patent araştırması yapılıp, raporları başvuru sahiplerine sunulacaktır.
-Patente dönüşebilecek bildirimlerin patent başvuru işlemleri UÜ-TTO tarafından yürütülecektir.
-Patent başvurularından ticari potansiyeli olan başvurular Uludağ Üniversitesi Fikri Sınai Mülki Haklar Komisyonu tarafından ticari potansiyeli değerlendirilecek ve yurtiçi süreci ile yurtdışı PCT başvurusu maliyetleri UÜ-TTO tarafından karşılanacaktır.

İLETİŞİM

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

              

REKLAM SPOTU

PAYDAŞLARIMIZ        

BİZE ULAŞIN