FİKRİ HAKLAR VE TİCARİLEŞME BİRİMİ

AR-GE bilgi işidir.

   FİKRİ HAKLAR VE TİCARİLEŞME   BİRİMİ

Fikri Haklar ve Ticarileşme Birimi Ne Yapar?

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi-Bilinç Artışı;

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgi sahibi olmak, üniversiteler veya sanayiciler tarafından üretilen teknolojiyi/bilgiyi koruma açısından son derece önem arz etmektedir. Bu amaçla üniversite ve sanayiye yönelik farkındalık oluşturma ve bilgilendirme etkinlikleri, eğitimleri ve birebir görüşmeler yapılarak bu hakların elde edilmesi konusunda bilinç artışı sağlanmaktadır.

Patent Süreç Desteği;

Üniversite ve sanayi işbirliği arasında arayüz olan UÜ-TTO’ da gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile başlayan işbirliği sürecinde; araştırmacı ve buluşçulara, iş-birlikteliği yaptığı “çözüm ortakları” ile birlikte, buluşlarının ön taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

Buluş Değerlendirme

Öğretim elemanları ve öğrencilere ait buluşların patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunun belirlenmesinin ardından patentlenebilir nitelikte olduğu saptanan buluşların bir ticari potansiyele sahip olup olmadıkları ayrıca araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ticari potansiyeli olduğu tespit edilen buluşların, patent başvurusunun desteklenmesi ve ticari potansiyelinin değerlendirilmesi “Uludağ Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu” tarafından gerçekleştirilmektedir. Komisyon kararıyla uygun bulunan buluşların, ulusal ve uluslararası patent maliyetlerinin UÜ-TTO tarafından desteklenmesi sağlanmaktadır.

Ticarileştirme

UÜ-TTO tarafından patent ile korunan buluşların sanayiye transferi konusunda buluş sahibine gerekli yönlendirmeler yapılır. İlgili sektör ile buluş sahibinin bir araya gelmesi sağlanır. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Fikri Sınai Mülkiyet Hakları tesciliyle sonuçlanan bilimsel ve teknolojik çalışmaları sonucunda şirket kurulması söz konusu ise bu doğrultuda gerekli çalışmaların yürütülmesi sağlanır. İnhisarı lisans ve inhisarı olmayan lisans sözleşmelerinin imzalanacağı firmaların belirlenmesi için pazar araştırması yapılır.

ÖNERİLERİNİZİ BİZE GÖNDERİN

Akademik Patentler

OKU

İLETİŞİM

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

              

REKLAM SPOTU

PAYDAŞLARIMIZ        

BİZE ULAŞIN