DESTEK PROGRAMLARI BİRİMİ

AR-GE bilgi işidir.

   DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMA   BİRİMİ

Modül 2 - Destek Programlarından Yararlanma Birimi Neler Yapar?

Proje Veri Tabanı
Akademisyenlerin yer aldığı ulusal ve uluslararası proje bilgilerini kaydederek çağrı ile açılan alanlarda doğrudan eşleştirme yaparak bilgilendirme yapmak.

Çağrı Duyuru ve Bilgilendirme
Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Destek programlarında yer alan açık çağrıların ve öncelikli alan projelerinin takip edilmesi ve duyurulması, Proje ortaklık çağrılarının çalışma alanı ile eşleştirilerek proje öneri ziyaretleri ile proje ana hatlarının oluşturulması,

Çağrı Şartları
Olası fon mekanizmaları ve şartlarının tespit edilmesi ve araştırmacılara daha etkin şekilde duyurulması,

Proje Mentorlüğü
Proje konusunda deneyimli, daha önce birçok farklı projeye başvurmuş ve yönetmiş akademisyenlerin bulunduğu bir havuz oluşturularak diğer akademisyenler ile deneyimlerin paylaşılmasının sağlanması ile mentorlük sisteminin oluşturulması.

Disiplinler Arası Proje Oluşturma Sistematiği
Farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek ortak projeler üretmelerini destekleyerek, Ar-Ge niteliği yüksek çalışmalara temel oluşturmak.

Proje Yapımı Motivasyon Araçları
Bilimsel çalışmaların belirli bir düzen içerisinde, sorumlulukların tanımlandığı bir ekip ile yürütülebilmesini ve çok ortaklı çalışmalarda düzenin ve iş akışının belirlenmesini; Bilimsel araştırmaya uygun fon mekanizmasının etkin kullanımını; Bilimsel değerlendirme çerçevesinde karşılaşılabilecek olası hata ve eksikliklerin öngörülerek ortaya konmasını; Bilimsel ve teknolojik (makale, ürün, patent) çıktıların oluşmasını ve Bilime, toplumsal refaha ve ekonomiye katkı oluşturulması sağlanmaktadır.

ÖNERİLERİNİZİ BİZE GÖNDERİN

ARDEB Destek Programları

OKU

AB Çerçeve Programları

OKU

TEYDEB Destek Programları

OKU

UİDB-Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

OKU

BİDEB-İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Destekler

OKU

BİDEB-Lisans ve Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Destekler

OKU

BİDEB-Doktora Sonrası Burs ve Destek Programları

OKU

BİDEB-Bilimsel Etkinlik Destek Programları

OKU

BİDEB-Konuk Araştırmacı Destek Programları

OKU

BİDEB-Yabancılara Yönelik Burs ve Destek Programları

OKU

İLETİŞİM

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

              

REKLAM SPOTU

PAYDAŞLARIMIZ        

BİZE ULAŞIN