ÇAĞRILARIMIZ

EN SON ÇAĞRILAR

ÇAĞRILARIMIZ

EN SON ÇAĞRILAR

ARDEB 1003 Programı kapsamında 25 yeni Çağrı açıldı.TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten…

Daha Fazla

ERA-NET Cofund Biyoçeşitlilik Senaryoları Çağrısı Açılıyor!

Ufuk 2020 alt alanlarından İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler başlığı altında BiodivERsA ve Belmont Forum ile birlikte…

Daha Fazla

Kâtip Çelebi–Newton Fonu 2017 Yılı İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı!

2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı, Kâtip Çelebi-Newton Fonu çerçevesinde Türkiye…

Daha Fazla

ERA.Net RUS PLUS Yenilik Projeleri Ortak Çağrısı Açıldı

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir…

Daha Fazla

ARDEB 1001, 1005 ve 3501 Programları 2017 yılı 2.dönem başvuruları başladı!

ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme…

Daha Fazla

2554 TÜBİTAK-NIH Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojler İkili İşbirliği Destek Programı 2017/3 Çağrısı 7 Ağsutos-6 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuruya açılacaktır

TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institute of Health-NIH) arasında 25 Nisan 2013 tarihinde Bilim ve…

Daha Fazla

TÜBİTAK’tan Avrupa İnovasyon Konseyi Hakemliği Çağrısı

2018 yılında pilot olarak faaliyete başlayacak Avrupa İnovasyon Konseyi (European Innovation Council-EIC) kapsamında araştırmacıların, girişimcilerin…

Daha Fazla

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün müşteri…

Daha Fazla

Kümelenme Destek Programı'nın 3. Destek Çağrısı Başvuruları Başladı

Bakanlığımızca, bilgi tabanlı, verimlilik ve yenilikçilik odaklı, daha rekabetçi bir sanayi için Kümelenme Destek Programı'nın 3.Destek Çağrısı…

Daha Fazla

2544 TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”…

Daha Fazla

Kuantum Teknolojileri Amiral Gemisi Projesi Başvuruları Açılmıştır

Ufuk 2020 Programı Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanı kapsamında desteklenen Amiral Gemi projelerine

Daha Fazla

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 33 Yeni Çağrı Açıldı!

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 9, Enerji öncelikli alanında 5, Gıda öncelikli alanında 3, Havacılık-Uzay alanında 1, Kimya…

Daha Fazla

ERANET-MED Üçüncü Ortak Çağrısı Açıldı!

Akdeniz ülkeleri arasındaki bilimsel ve teknik araştırmalarda yapılan işbirliğini artırmak amacıyla 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen…

Daha Fazla

ERC 2017 Advanced Grant Çağrısı Yayımlandı!

ERC Advanced Grant 2017 Çağrısı 567 milyon €’luk bir bütçe ile 16 Mayıs 2017 tarihinde yayımlandı. Çağrı kapsamında 245 araştırmacının…

Daha Fazla

Forest Value Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrı Ön Duyurusu

TÜBİTAK’ın proje partneri olarak yer aldığı “Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi” başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa…

Daha Fazla

ABD ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açılıyor

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda…

Daha Fazla

Birleşik Krallık ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açılıyor

Katip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar…

Daha Fazla

1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu Bildiri Çağrısı

Türkiye'de Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında bilimsel araştırmalar yapan ve/veya profesyonel çözümler üreten tarafları bir araya getirmek…

Daha Fazla

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen bağımsız bir platform olan Avrupa…

Daha Fazla

AB HORIZON 2020 PROGRAMI TEMATİK ALANLAR H2020 SSH : SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER TEMATİK ALANI

H2020 SSH Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar

AB HORIZON 2020 hibe programının Toplumsal Sorunlara…

Daha Fazla

Grafen Prejesi Niyet Beyânı Çağrısı

Ufuk2020 Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) alanı kapsamında desteklenen Grafen Flagship projesi, sanayiden ilgili ortaklar için Niyet Beyânı Çağrısı…

Daha Fazla

Avrupa'daki Araştırma Altyapılarına Erişim Çağrıları

Araştırma Altyapılarının omurgasını oluşturan Uluslararası Erişim (Transnational Access–TA) ve Uzaktan Erişim (Virtual Access–VA) çağrıları,…

Daha Fazla

Cities of the Future 2017 Bilgi Günü ve Proje Pazarı

Avrupa Birligi tarafından finanse edilen “Türkiye Ufuk2020’de” Projesi kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK,…

Daha Fazla

Ufuk2020’de Araştırmacı Olmak Doçentlik Şartları Arasında

Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından yürütülen dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon Programı Ufuk2020 projelerinde faaliyet…

Daha Fazla

H2020 BIOECONOMY Gıda, Tarım, Ormancılık, Denizcilik, BiyoEkonomi, BiyoTeknoloji

H2020 BIOECONOMY Gıda, Tarım, Ormancılık, Denizcilik, BiyoEkonomi, BiyoTeknoloji AB HORIZON 2020 hibe programının Toplumsal Sorunlara Çözümler…

Daha Fazla

2211-Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı BİDEB Yüksek Lisans ve Doktora Bursları 2017 Yılı Başvuruları

Burs Programları kapsamında 2017 yılı 1. dönem başvuruları 17 Nisan (08:30) - 5 Mayıs (17:30) 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Lisansüstü…

Daha Fazla

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2017 Yılı Çağrısı Yayınlandı

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji…

Daha Fazla

Marie Skłodowska-Curie Bireysel Burslar (Individual Fellowships - IF) 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına…

Daha Fazla

Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği Çağrısı Açıldı

LEAP-Agri (A Long-term EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture), Afrika ve Avrupa ülkeleri…

Daha Fazla

“Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Programı GCIP 2017 Başladı

TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 2014’ten beri düzenlenmekte olan “Enerji…

Daha Fazla

TÜBİTAK - MHESR (Tunus) Ortak Proje Çağrısına Enerji Alanı Eklendi

TÜBİTAK ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) arasında imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik işbirliği protokolü…

Daha Fazla

TÜBİTAK - MHESR (Tunus) Ortak Proje Çağrısı Başvuruları Açıldı!

TÜBİTAK ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) arasında imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik işbirliği protokolü…

Daha Fazla

M-ERA.NET 2017 Çağrısı Açıldı

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması…

Daha Fazla

TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus Ortak Proje Başvuru Çağrısı

Öngörülen Çağrı Açılış Tarihi: 20 Mart 2017
Öngörülen Çağrı Kapanış Tarihi: 22 Mayıs 2017

Türkiye Bilimsel…

Daha Fazla

Avrupa Araştırma Ağı Nâdir Hastalıklar Araştırma Programları Veri Paylaşımı ve Harmonizasyon Çalıştayı..

Tarih:3-4 Mayıs 2017
Yer: Berlin, Almanya
Kayıt için son tarih: 7 Nisan 2017
E-Rare projelerinde yer alan genç…

Daha Fazla

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 1. Dönem Başvuru Başlamıştır..

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 1. Dönem Başvuruları başlamıştır. Detaylı bilgi için program sayfasındaki program…

Daha Fazla

ITC-AGRI 2 Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ICT-AGRI 2 Projesi temel olarak; gelişmiş bilgi…

Daha Fazla

ERA-CVD Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı…

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020…

Daha Fazla

Ufuk 2020 Toplum ile Toplum için Bilim Alanı 2017 Çağrıları Proje Pazarı Etkinliği, 10 Mart 2017, Brüksel

Ufuk 2020 Toplum ile Toplum için Bilim Alanı 2017 yılı çağrılarına yönelik 10 Mart 2017 tarihinde Belçika’nın Brüksel şehrinde bir proje…

Daha Fazla

İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji Programları (EMPIR) 1. Aşama Başvurusu İçin Son Tarihi 20 Şubat 2017

Birinci Aşama Başlangıç Tarihi 10 Ocak 2017
Birinci Aşama Kapanış Tarihi 20 Şubat 2017

İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji…

Daha Fazla

4. Uluslararası Yazılım Günleri, 25-26 Nisan 2017, Viyana

4. Uluslararası Yazılım Günleri 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Avusturya/Viyana’da düzenlenecektir. İki gün sürecek olan etkinliğin amacı;…

Daha Fazla

Ufuk2020 Programı Yakıt Pilleri ve Hidrojen 2017 yılı çağrısı açıldı!!

Ufuk2020 Programı Yakıt Pilleri ve Hidrojen 2017 yılı çağrısı 17 Ocak 2017 tarihinde açılmış olup 20 Nisan 2017 tarihinde kapanacaktır. Çağrıda…

Daha Fazla

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı...

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten…

Daha Fazla

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının…

Daha Fazla

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017) Açıldı...

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından…

Daha Fazla

BİDEB Yurt Dışı Araştırma Bursları Son Başvuru Tarihi Uzatıldı...

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve 2214/A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın 2016 yılı 2.…

Daha Fazla

Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı çağrısı başvuruları almaya başlamıştır.

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları 4 ana başlığından biri olan Araştırma ve Yenilikçilik Değişim…

Daha Fazla

9. ERA-NET E-Rare-3 Nadir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrı 2017

Uluslararası Başvuru- Birinci Aşama Son Başvuru: 1 Şubat 2017
TÜBİTAK Başvurusu- Birinci Aşama Son Başvuru: 29 Ocak 2017 (Elektronik Başvuru)…

Daha Fazla

2016-2017 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Açıldı

Elektronik Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2017
Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi 31 Ocak 2017
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı,…

Daha Fazla

2016-2017 TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı…

Elektronik Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2017
Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi 31 Ocak 2017
Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları…

Daha Fazla

TSK 2033 Havacılık ve Uzay Çalıştayı

Elektronik Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2017
Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi: 31 Ocak 2017
4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim…

Daha Fazla

ARE-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı açıldı!…

Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere…

Daha Fazla

CoBioTech 2016 Proje Çağrısı açıldı…

CoBioTech, Avrupa ülkeleri Biyoteknoloji alanında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu…

Daha Fazla

2554 TÜBİTAK-NIH ‘’Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler’’ İkili İşbirliği Destek Programı başvuruya açıldı...

TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institute of Health-NIH) arasında 25 Nisan 2013 tarihinde Bilim ve…

Daha Fazla

Katar Ulusal Araştırma Vakfı Ulusal Öncelik Araştırma Programı Başvuruya Açıldı

2015 yılında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında İkili İşbirliği Anlaşması imzalamış olduğu Katar Ulusal Araştırma Vakfı’nın yılda…

Daha Fazla

ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon…

Daha Fazla

SOLAR-ERA.NET Cofund 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik…

Daha Fazla

3. Uluslararası Nâdir Hastalıklar Araştırma Konsorsiyumu (IRDiRC) Konferansı

Tarih: 8-9 Şubat 2017
Yer: Paris, Fransa
Özet son gönderim tarihi: 30 Kasım 2016

Konferans hakkında:

Daha Fazla

EuroNanoMed III Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri…

Daha Fazla

9. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı

Çağrı Açılış: 5 Aralık 2016
Birinci Aşama Son Başvuru: 1 Şubat 2017 E-Rare, Nâdir Hastalıklarda ERA-Net Araştırma Programları

Daha Fazla

EMEurope 2016 Proje Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen ERA-NET Cofund Action Electric…

Daha Fazla

CoBioTech 2016 Proje Çağrısı Açılacaktır

CoBioTech, Avrupa ülkeleri Biyoteknoloji alanında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu…

Daha Fazla

Ufuk 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2017 Yılı Çağrıları Açılmıştır!

Ufuk 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2017 yılı çağrıları 29 Temmuz 2016 tarihinde açılmıştır. Çağrılar kapsamında…

Daha Fazla

2551 (Institutional Links/Araştırmacı Bağlantıları) TÜBİTAK – British Council İkili İşbirliği Programına İlişkin Duyuru

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı”…

Daha Fazla

2545 - TÜBİTAK - ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı”…

Daha Fazla

2213 Yurt Dışı Lisans Üstü Burs Programı 2016 Yılı 2. Dönem Başvuruları

2213 Yurt Dışı Lisans Üstü Burs Programı 2016 yılı 2. dönem başvuruları başlamıştır.

Detaylı Bilgi İçin :

Daha Fazla

2545-TÜBİTAK-FRANSA Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı”…

Daha Fazla

ERA-NET Photonic Sensing Cofund Projesi Çağrısı

Photonic Sensing“ başlıklı ERA-NET Cofund çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından, uygulama odaklı fotonik alanında yeni nesil fotonik cihazların…

Daha Fazla

TÜBİTAK – BRITISH COUNCIL Kâtip Çelebi–Newton Fonu, İkili İşbirliği Çağrısı Başvuruya Açıldı

2014 yılından itibaren yürütülen TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği, Kâtip Çelebi-Newton Fonu çerçevesinde Türkiye ile Birleşik…

Daha Fazla

ICT Proposers Day Etkinliğine Katılın! Potansiyel Ortaklarınız ile Tanışın!

AB Komisyonu tarafından 26-27 Eylül 2016 tarihinde Bratislava/Slovakya’da düzenlenecek olan ICT Proposers' Day 2016 etkinliğinde ICT işbirliklerinizi…

Daha Fazla

Çevre Alanı 2017 Çağrıları Bilgi Günü,14 Eylül 2016, Brüksel

Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel'de 14 Eylül 2016 tarihinde, Ufuk 2020 İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Hammaddeler

Daha Fazla

ITEA Project Outline Preparation Days, Paris Seyahat Desteği

13-14 Eylül 2016 tarihlerinde Paris'te ITEA3 3. çağrısına yönelik düzenlenecek olan proje pazarı etkinliğinde işbirliklerinizi güçlendirme…

Daha Fazla

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships-IF)

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları çağrısı yılda bir defa açılacak olup; o yıl için belirlenen çağrı kapanış tarihine…

Daha Fazla

2537 - TÜBİTAK ile CAS (Çek Cumhuriyeti) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Çek araştırma kuruluşunda çalışan…

Daha Fazla

1001 - Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Son Başvuru : 02 Eylül

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik…

Daha Fazla

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Son Başvuru : 02 Eylül

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası…

Daha Fazla

3501 - Kariyer Geliştirme Programı Son Başvuru : 02 Eylül

Programın amacı; Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını…

Daha Fazla

Ufuk 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2017 Yılı Çağrıları Açılmıştır!

Ufuk 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2017 yılı çağrıları 29 Temmuz 2016 tarihinde açılmıştır.

Çağrılar…

Daha Fazla

Türkiye-İspanya Eureka çağrısı açıldı!

Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğinin artırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının EUREKA Programı kapsamında…

Daha Fazla

1511-Öncelikli alanlar Ar-Ge Destek Programında 21 Yeni Çağrı Açıldı

22 Haziran 2016 tarihinde 1511-Öncelikli alanlar Ar-Ge Destek Programında 21 Yeni Çağrı Açıldı.

Aşağıda belirtilen 10 çağrı için…

Daha Fazla

2544 TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik protokol çerçevesinde…

Daha Fazla

ACT ERA-NET Cofund Projesi 2016 Yılı Çağrısı Açıldı.

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon…

Daha Fazla

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde TTO Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması Çağrısı Açıldı.

TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında yer alan “Teknoloji Geliştirme…

Daha Fazla

TSK 2033 Havacılık ve Uzay Çalıştayı

TSK 2033 Havacılık ve Uzay Çalıştayı 27 Nisan - 28 Nisan 2016 tarihlerinde, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecektir..

Çalıştay…

Daha Fazla

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının…

Daha Fazla

M-ERA.NET 2016 Yılı Çağrısı Açıldı

M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması…

Daha Fazla

TÜBİTAK Kalkınma Bakanlığı Ufuk 2020 Ortak Teaming Ulusal Çağrısı Açıldı

Ufuk 2020 “Teaming” Ulusal çağrısı 04 Mart 2016 tarihinde açılmış olup 8 Nisan 2016 tarihinde kapanacaktır. Seçilen projelerdeki gelişmelerin…

Daha Fazla

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten…

Daha Fazla

ManunetII-Era.Net Uluslararası Ar-Ge Projeleri 2015 Çağrısı Açıldı.

MANUNET, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MANUNET projesinde Türkiye’yi…

Daha Fazla

MANUNET 2016 Proje Çağrısı, 11 Ocak 2016 tarihi itibari ile açılmıştır.

MANUNETII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye…

Daha Fazla

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı.

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın…

Daha Fazla

H2020 Enerji Verimliliği ve Piyasaya Giriş Projeleri Bilgi Günü ve Proje Pazarı

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile 21 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da…

Daha Fazla

ERA-CVD (Kardiyovasküler Hastalıklar) Projesi 2016 Yılı Çağrısı Açıldı!

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020…

Daha Fazla

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2016 Çağrısı Açıldı !‏

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından…

Daha Fazla

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı programı belli oldu!

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 2012 yılında…

Daha Fazla

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

14 Aralık 2015’de kapanan 21 çağrı için başvurular; 14 Aralık günü PRODİS'e bir süre ulaşılamaması sebebi ile başvurusunu tamamlayamayan…

Daha Fazla

Clean Sky 2 Ortak Teknoloji Girişimi’nin 3. Dalga üyelik çağrısı yayınlandı!

AB Araştırma ve Yenilik Programı Ufuk 2020’nin parçası olarak yaklaşık 4 milyar Avro’luk bütçesiyle Avrupa’da havacılık ve havayolu ulaşımı…

Daha Fazla

EN AB Projesi Üniversite Eğitim Fakültesi Ortaklık Teklifi

Eğitim Fakültesi Akademisyenlerimizin dahil olabileceği Horizon 2020 proje ortaklık teklifi ile ilgili projeye dahil olmak isteyen Akademisyenlerimizin…

Daha Fazla

Paris’de Sağlık alanında Bilgi Günü ve Proje Pazarı

13 Ocak 2016 tarihinde Paris’de Sağlık alanında Bilgi Günü ve Proje Pazarı düzenlenecektir. Tübitak Seyahat Destekleri kapsamında Proje Fikri…

Daha Fazla

İLETİŞİM

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

              

REKLAM SPOTU

PAYDAŞLARIMIZ        

BİZE ULAŞIN