BİZDEN HABERLER

Ar-Ge Zirvesi Ve Araştırma Merkezleri Fuarı...

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması,...

DETAYLAR

Firmalarımıza yönelik düzenlemiş olduğumuz 3. TRIZ Eğitimimizi başarıyla gerçekleştirdik...

Sanayinin Ar-Ge gelişimini desteklemeyi misyon edinmiş Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. bu kapsamda gerçekleştirdiği eğitimlerine devam ediyor. İnovatif fikir...

DETAYLAR

BİGG ULUKOZA Girişimcilerimiz 2. Aşama değerlendirme panelimizde sunumlarını yaptı...

10 Mayıs 2017 tarihinde ULUKOZA girişimcilerimizin iş planlarının son durumlarının değerlendirilmesi ile ilgili panel düzenlendi. Düzenlenen panele toplamda 16 girişimci katıldı. ...

DETAYLAR

İyi TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi...

Ar-Ge faaliyetleri, ülkemiz adına 2023 hedeflerine ulaşmada sanayi kuruluşlarımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirirken firmalar, riski bölüşmek adına kamu desteklerinden yararlanma...

DETAYLAR

TİM-TEB Girişim Evi Mayıs Ayı Birebir Danışmanlık Görüşmeleri Gerçekleştirildi...

TİM-TEB Girişim Evi Start Up programı kapsamında yapılan birebir danışmanlık görüşmelerinin üçüncüsü 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Girişimci firmalarla yapılan görüşmelerde ...

DETAYLAR

KÜSİ Mayıs Ayı Faaliyetler...

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonunda yürürlüğe giren Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde ilimizde toplam 16 firma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yazılım, tekstil, makine,...

DETAYLAR

SON ÇAĞRILAR

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 33 Yeni Çağrı Açıldı...

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 9, Enerji öncelikli alanında 5, Gıda öncelikli alanında 3, Havacılık-Uzay alanında 1, Kimya alanında 1, Makine İmalat öncelikli alanında 4, ...

DETAYLAR

Birleşik Krallık ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açıldı...

Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda iki ülkedeki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan...

DETAYLAR

ABD ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açıldı..

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda iki ülkedeki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan ...

DETAYLAR

ERC 2017 Advanced Grant Çağrısı Yayımlandı...

ERC Advanced Grant 2017 Çağrısı 567 milyon €’luk bir bütçe ile 16 Mayıs 2017 tarihinde yayımlandı. Çağrı kapsamında 245 araştırmacının desteklenmesi hedefleniyor. Çağrının son başvuru tarihi 31 Ağustos 2017...

DETAYLAR

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı...

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen bağımsız bir platform olan Avrupa Çıkar Grubu (European Interest Group-EIG) CONCERT-Japan kapsamında...

DETAYLAR

UFUK2020 Programı Tematik Alanlar UFUK2020 SSH: Sosyal Ve Beşeri Bilimler Tematik Alanı Çağrı Başlıkları Yayınlandı...

UFUK2020 hibe programının Toplumsal Sorunlara Çözümler ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan UFUK2020 Sosyal Bilimler başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ...

DETAYLAR

ERANET-MED Üçüncü Ortak Çağrısı Açıldı...

Akdeniz ülkeleri arasındaki bilimsel ve teknik araştırmalarda yapılan işbirliğini artırmak amacıyla 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ERANET-MED Projesi Akdeniz Bölgesi'nin Ekonomik Büyümesine katkıda bulunacak ...

DETAYLAR

Forest Value Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrı Ön Duyurusu...

TÜBİTAK’ın proje partneri olarak yer aldığı “Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi” başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa Komisyonu’na sunulmuş olup şu an değerlendirme aşamasındadır. Avrupa Komisyonu’na sunulan bu proje ...

DETAYLAR

I. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu Bildiri Çağrısı...

Türkiye'de Bulut Bilişim ve Büyük Veri konularında bilimsel araştırmalar yapan ve/veya profesyonel çözümler üreten tarafları bir araya getirmek ve ulusal bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla...

DETAYLAR

DUYURULAR

NET FUTURES 2017 Konferansı Düzenleniyor...

Net Futures 2017 konferansı 28-29 Haziran 2017 tarihlerinde Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenecek. Ufuk2020 Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Alanı kapsamında 2018-2020 çağrıları ile desteklenecek alanlara yönelik...

DETAYLAR

ECSEL JU Sempozyumu ve “Digital Assembly” Haziran'da Malta’da...

UFUK2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Alanı kapsamında faaliyet gösteren Ortak Girişimlerden biri olan ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership–Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa Liderliği...

DETAYLAR

Üniversite Proje Yarışmaları Başvuruları Açıldı!...

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerini yenilikçi proje fikirlerini hayata geçirmeleri için yönlendirmek amacıyla...

DETAYLAR